Wat is de juiste prijs voor SEO en SEA diensten?

Wat is de juiste prijs voor SEO en SEA diensten?

Wat is de juiste prijs voor SEO en SEA diensten?

Auteur: Erwan Vrignaud
Leestijd: 19  minuten

Transparante prijzen

Regelmatig vang ik signalen op van klanten die me vertellen met andere SEO / SEA specialisten om de tafel te hebben gezeten, maar afhaakten vanwege “te vage” prijzen zonder enige vorm van garantie. Dat laatste is in sommige gevallen ook inderdaad een lastig punt, maar prijzen zelf kunnen in mijn optiek kraakhelder zijn. In dit artikel zal ik vertellen hoe ik denk dat een goede en transparantie manier van het bepalen van tarief mogelijk is. En ik zal dit toelichten voor zowel SEO als SEA + de “garanties” waarvan ik denk dat die wel gegeven kunnen worden. Het komt allemaal neer op twee belangrijke dingen: de juiste balans tussen winst voor de klant en een marktconforme vergoeding hiervoor.

De juiste prijs voor SEA

Uiteraard zijn tarieven voor Zoekmachine Adverteren (SEA) onder te verdelen in twee categorieën, de vaste tarieven die (bijvoorbeeld Google) maandelijks afschrijft en de vergoeding die de specialist in rekening brengt voor het aansturen en optimaliseren hiervan. De kosten van het adverteren wordt door de klant zelf bepaald, vaak een vast bedrag per dag of per conversie, en dit bedrag wordt via een machtiging automatisch afgeschreven. Maar wat is nou gebruikelijk voor het opstaren en onderhouden van de advertentiecampagne? Dat is natuurlijk moeilijk zo 1,2,3 te bepalen, maar wat een goede richtlijn is, is dat de totale kosten (dus de kosten voor de specialist + de kosten voor het adverteren zelf) in verhouding moeten staan tot de omzet. Dit is volgens de ROI formule uit te rekenen. Bij grote bedrijven met grote webshops is dit geen gemakkelijke opgave en zal er in het begin quitte worden gespeeld of zelfs lichte verliezen worden geleden. Dit is volkomen normaal. Maar al snel moeten er verbeteringen zichtbaar zijn en moet een SEA specialist toch zijn expertise aan kunnen tonen d.m.v. de vrijgekomen data. Gangbaar zijn uurtarieven van € 60 tot zelfs € 125 per uur, dit laatste tarief is meer voorbehouden aan Large Account SEA Specialisten met bewezen track records. Vraag altijd naar behaalde resultaten, een specialist die voor andere klanten goede resultaten heeft behaald kan deze aantonen zonder zijn beroepsgeheim te schenden. Harde garanties zijn natuurlijk moeilijk te geven, maar zeker niet onmogelijk. Als een bedrijf organisch een bepaald volume binnenhaalt aan inkomend verkeer op hun website en hier wordt gefilterd op de keywords die commerciële waarde vertegenwoordigen, dan kan met bijvoorbeeld Google Ads speciaal voor die keywords extra of nieuw verkeer worden gegenereerd en dan zijn rendementsberekeningen snel gemaakt. Google heeft zelf in hun advertentieprogramma een handige tool, de Prestatieplanner genaamd, en hiermee kan vrij nauwkeurig worden berekend hoeveel klikken er met een bepaald budget voor bepaalde zoekwoorden kunnen worden gerealiseerd. Door integratie van de Google Tag Manager worden conversies bijgehouden en wordt er ook nog een koppeling gemaakt met Google Analytics, dan is er zoveel data voorhanden dat er heel precies in kaart kan worden gebracht wat de waarde is van het geïnvesteerde marketingbudget.

De juiste prijs voor SEO

Dit ligt een stukje ingewikkelder omdat de “meetinstrumenten” niet zo exact zijn als bij SEA. Maar daardoor moet dit niet aan de kant worden geschoven, wat ik helaas vaak heb zie gebeuren. Met SEA weet je snel (binnen enkele weken) wat het rendement is en met SEO kan dit maanden tot zelfs jaren duren. Maar belangrijk om te realiseren is dat wanneer men stop met SEA, per direct de klikken op de website ook stoppen. Met SEO werkt dit helemaal anders, dit het beste te vergelijken met de TGV, hij komt langzaam op gang, maar eenmaal op snelheid is hij moeilijk te stoppen. Zelfs als een SEO Specialist na jaren werkzaamheden te hebben verricht op de een op de andere dag zijn/haar werkzaamheden stopt, dan zal het resultaat nog jaren zijn vruchten afwerpen. Als het gedegen werk is geweest natuurlijk en hier knelt nou net de schoen. De cowboys in deze branche beloven soms gouden bergen en als na 1 of 2 jaar het resultaat tegenvalt is het einde overeenkomst en gaat deze “specialist” weer verder met het volgende project. Hoe dit nu te voorkomen? Om te beginnen altijd waakzaam zijn bij specialisten die juist gouden bergen beloven. Dit kunnen ze simpelweg niet beloven omdat er te veel onzichtbare variabelen zijn, hij/zij weet bijvoorbeeld al niet hoe actief de concurrenten zijn op dit vlak. Timmeren deze net zo hard aan de weg als hij/zij gaat doen, dan blijft alles zoals het is. Pas als de specialist beter is dan de specialisten die de concurrenten van de klant voor hen hebben werken, dan maak je kans.

SEA versus SEO

Dit is een prachtig voorbeeld van hoe het websiteverkeer zicht kan verhouden tussen SEA en SEO

Hoe kunnen dan toch enige garanties worden afgegeven? Nou, dat is best goed nieuws, dit is namelijk wel mogelijk. Contractueel zal een SEO specialist hier niet snel voor tekenen omdat hier ook weer allerlei variabelen zijn die mee kunnen spelen. Ik geloof dat het jaar 2020 duidelijk heeft gemaakt wat er aan onverwachte factoren uit de hoed tevoorschijn kunnen komen die de hele handel onderuit halen. En daar mag een SEO specialist natuurlijk niet op worden afgerekend. Maar, als alles draait zoals het moet draaien, dan is een simpele graadmeter het gemiddelde inkomende verkeer in de afgelopen jaren bepalen en vanaf het moment dat de SEO specialist zijn werkzaamheden start moet er zich hier een (lichte) stijging gaan ontwikkelen. Dit zijn geen vage tools die dit meten, maar bijvoorbeeld Google Search Console geeft hier harde data over vrij die niet discutabel is. En vrij exacte data. Stel dat een SEO Specialist in overleg allerlei nieuwe pagina’s heeft toegevoegd en het blijkt dat juist deze nieuwe pagina’s verantwoordelijk zijn voor het meeste verkeer, dan heeft deze SEO Specialist zijn werk goed gedaan. Als blijkt dat door dit extra verkeer er ook veel meer omzet is gerealiseerd, dan heef de specialist de juiste commerciële strategie bepaald en verdient hij wellicht een bonus. Dat is natuurlijk afhankelijk wat hij/zij tot dit punt in rekening heeft gebracht. Want wat is een nu de juiste prijs voor deze dienst? De uurtarieven verschillen niet met SEA Specialisten, dus tussen de € 60 en € 125 per uur waar het laatstgenoemde tarief voor de zware professionals zijn. Maar deze “zware” professionals worden al vaak ingehuurd door de grote multinationals en zijn schaars. Niet lang geleden is een collega van mij fulltime in dienst gegaan bij zo’n bedrijf, hij werkte er al enige tijd als freelancer, hij had het enorm naar zijn zin bij dat bedrijf en ze deden hem een heel mooi bod met een verantwoordelijke functie. Maar er zijn er nog genoeg experts vrij die kennis van zaken hebben en ga gerust met een paar van hen om de tafel zitten en hoor hun verhaal aan. Vraag ook hier naar in het verleden behaalde resultaten, een goede SEO-Specialist kan deze resultaten laten zien zonder namen van klanten te noemen. Gangbaar is meestal een vast bedrag per maand, bijvoorbeeld € 500 tot € 1.000 voor het MKB en door dat bedrag te delen door zijn/haar uurtarief heb je een indicatie hoeveel uur deze specialist voor jou gaat werken. En iedere maand hoort een uitgebreid rapport te verschijnen over de verrichte werkzaamheden. Ga niet akkoord met een factuur met één regel in de trend van ‘Verrichte SEO werkzaamheden’ en that’s it. Facturen moeten per uur worden opgebouwd, dat is een eerlijke en transparante manier van werken.

De waarde van SEO en SEA voorspellen

Het succes van SEO/SEA is van veel verschillende factoren afhankelijk; in welke geografische gebieden is het bedrijf operationeel, wat is de grootte van het bedrijf en natuurlijk hoe competitief is de branche. Een monopolist heeft waarschijnlijk helemaal geen SEO nodig om een dominante positie te hebben in de SERPS (Search Engine Results Page). Maar ook van belang is of het bedrijf recentelijk is gestart of dat ze al een reputatie hebben opgebouwd. Hoe langer al actief, hoe makkelijker om (sneller) goede SEO resultaten te behalen. Behalve deze voor de hand liggende zaken moet ook het commercieel plaatje nauwkeurig in kaart gebracht worden. Dit zijn de belangrijkste punten:

• Waar bevindt het bedrijf zich in de groeifase?
• Wat zijn de huidige inkomstenstromen?
• Hoe zijn de winstmarges voor elk van deze?
• Welke andere marketing bronnen worden gebruikt?
• Hoe lang worden deze al gebruikt?
• Wordt er gebruik gemaakt van experimenten zoals A/B-testing, meting, nieuwe kanalen?
• Hoeveel uur werk kost dit intern/extern per maand?
• Wat zijn de maandelijkse terugkerende inkomsten?
• Wat voor invloed heeft het bovenstaande op de omzet?

media-expert-startup

Voor een startup is een andere SEO / SEA aanpak vereist zijn dan bij een bestaand bedrijf

Door diep in te gaan op al deze bovenstaande aspecten kan steeds nauwkeurig de waarde van de huidige marketing versus de nieuw op te starten marketingkanalen worden bepaald. Simpelweg jaarlijks een marketingbudget opzij zetten en hopen op een goed resultaat is niet meer van deze tijd. De kracht van online-marketing zit hem juist in het bijhouden van de data die vrijkomt en deze net zo lang bij te sturen totdat een bevredigend resultaat wordt behaald. Cruciaal is dus de brutomarges, de potentiële prijzen en de leadkwalificaties goed in kaart te brengen en deze te delen met een SEO/SEA Specialist. Een specialist die hier niet zelf naar vraagt is het wat mij betreft een teken van onkunde of dat de uitkomst hem/haar onverschillig laat. Uiteraard is de klant nooit verplicht deze data te verstrekken, verre van zelfs, maar hoe meer info beschikbaar is, hoe beter deze geïmplementeerd kan worden in het SEO/SEA-traject. Het zal een groot verschil maken in het uiteindelijke resultaat, mits de specialist weet hoe met deze data om te gaan.

Conclusie

Alle bovenstaande suggesties helpen je de resultaten beter in te schatten in termen van klikken en conversies, dat is tenslotte waar het in de meeste gevallen om draait. Proberen de focus zo veel mogelijk op concrete zaken te leggen en vermijdt vage, niet (moeilijk) meetbare begrippen zoals rankings, pagina autoriteit, vertoningen in onbekende kanalen, etc. Het is makkelijk zo met cijfers te stoeien waardoor het lijkt alsof er enorme vooruitgang is geboekt dus wees daar waakzaam voor. Met SEA (bijvoorbeeld Google Ads) wordt het een stuk lastiger “creatief” te stoeien met cijfers omdat alle relevante data vrijwel meteen zichtbaar is. Wees dus vooral met SEO op je hoede. Richt je zoveel mogelijk op concrete en meetbare doelen, dit voorkomt teleurstellingen op de lange termijn. Wees ook realistisch met verwachtingen en laat marktonderzoek doen naar bedrijfsscenario’s die deze verwachtingen waar moeten gaan maken. Het creëren van een strategie die resoneert met het online bedrijfsmodel kan een moeilijke onderneming zijn. Alles moet perfect op elkaar aansluiten en dit goed in kaart te brengen mag niet over een nacht ijs gaan. Betrek meerdere bedrijfsmedewerkers met ruime ervaring om mee te denken en hun input te geven. Het komt nog te vaak voor dat er een prachtig concept is uitgewerkt maar dat, na realisatie, dit in de praktijk niet haalbaar blijkt te zijn. Een goede SEO/SEA Specialist is hier op bedacht en trapt indien nodig op de rem. Zorg dat de verstandhouding tussen jou en de specialist goed is en hij/zij zich niet belemmerd voelt commentaar te geven. Hij/zij moet hier juist toe worden uitgedaagd en dan gaat het balletje pas echt rollen. Het is een prachtig proces, vooral als dit tot goede resultaten leidt. Ben je ook benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.